คุณภาพชีวิตเลิศล้ำ นำการศึกษา เกษตรก้าวหน้า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ศุกร์ 24 มกราคม 2020
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ดอนไผ่


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการโครงการจัดซื้อจัดจ้างโคมไฟฟ้าสาธารณะ โคม LED ม. 2,3,5 ต.ดอนไผ่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงานที่จำเป็นเพื่อใช้ในสำนักปลัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ"นโยบายตำบล ขับขี่ปลอดภัย" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 1
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย ศพด.ร.ร.วัดเวฬุวนาราม ประจำเดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 1
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย ศพด.ร.ร.บ้านดอนไผ่ ประจำเดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 1
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาคนงานทั่วไป (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ประจำเดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 1
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาคนงานทั่วไป (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ประจำเดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 1
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาคนงานทั่วไป ผู้ดูแลเด็ก (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ประจำเดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 1
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาคนงานทั่วไป ผู้ดูแลเด็ก (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ประจำเดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 1
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาคนงานทั่วไป (กองช่าง) ประจำเดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 1
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาคนงานทั่วไป (สำนักปลัด) ประจำเดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 1
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาคนงานทั่วไป (สำนักปลัด) ประจำเดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 1
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาคนงานทั่วไป (สำนักปลัด) ประจำเดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาคนงานทั่วไป ยาม (สำนักปลัด) ประจำเดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 ตัว (หมายเลขครุภัณฑ์ 054-58-0002) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์และป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Windows) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกลูกรัง ม.1-7 ต.ดอนไผ่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปบรรจุถุง 20 กก. จำนวน 400 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (เต็นท์ทรงโดมกลางแจ้งขนาด 4x8 เมตร จำนวน 2 หลัง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับโครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 30 KVA พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ ม.4 ต.ดอนไผ่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาจัดทำพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี(พระบรมฉายาลักษณ์คู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 1
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาจัดทำกรอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี(พระบรมฉายาลักษณ์คู่) พร้อมกรอบหลุยส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อสารกำจัดวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศพด.ร.ร.วัดเวฬุวนาราม ประจำเดือน ธันวาคม 2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -

หน้า 1 จาก 23

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

ข้อมูลการดำเนินงาน

หน่วยงานภาครัฐ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แลกเปลี่ยนเงินตราศูนย์ดำรงธรรม อบต.ดอนไผ่

ดาวน์โหลดแนะนำ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
อบต.ดอนไผ่


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โทร 0-3225-5839