ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ดอนไผ่


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) เปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (นร.ชั้นอ.1-ป.6 ร.ร.บ้านดอนไผ่และนร.ชั้นอ.2-ป.6ร.ร.วัดเวฬุวนาราม) ม.ค.66 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 19
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีพ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 29
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านนางประทุม วันดี ม.3 ต.ดอนไผ่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 22
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นใช้ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการคัดแยกขยะในชุมชนตำบลดอนไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 15
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมายานพาหนะตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการคัดแยกขยะในชุมชนตำบลดอนไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 13
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการคัดแยกขยะในชุมชนตำบลดอนไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 41
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการคัดแยกขยะในชุมชนตำบลดอนไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 13
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อถังขยะตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการคัดแยกขยะในชุมชนตำบลดอนไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 16
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาจัดทำปฏิทินเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของอบต.ดอนไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 15
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กน 389 ราชบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-58-0004) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 14
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 13
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาไฟประดับโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 14
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับถวายพระสงฆ์โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 14
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาประกอบอาหารและน้ำดื่มโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 14
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาป้ายโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 14
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) เปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (นร.ชั้นอ.1-ป.6 ร.ร.บ้านดอนไผ่และนร.ชั้นอ.2-ป.6ร.ร.วัดเวฬุวนาราม) ธ.ค.65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 14
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม ศพด.ร.ร.วัดเวฬุวนาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 14
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนไผ่พัฒนา 2 (บริเวณปลายสวนนายอาคม ศรีมาดำเนินชัย) ม.1 ต.ดอนไผ่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 14
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อ LED DRIVER หม้อแปลง 100 w จำนวน 40 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 15
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างคนฉีดยุงตามโครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงปม.2566 ประจำเดือน พ.ย. 65 (รอบที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 14
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 14
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้่อสารกำจัดวัชพืช กลูโฟซิเนต-แอมโมเนีย 15% W/V SL ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 4 ลิตร จำนวน 60 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 14
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาจัดทำปรับปรุงข้อมูลที่ดินรายเดือน ต.ดอนไผ่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 13
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาคนงานทั่วไป ผู้ดูแลเด็ก (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ประจำเดือนพ.ย.65 - เม.ย.66 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 14
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างโครงการซ่อมแซมสะพาน บริเวณบ้านนางดาวรุ่ง ทองเพ็ชร หมู่ที่ 3 ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 14
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 14
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาจัดทำบัตรคล้องคอแบบ PVC สีขาว พิมพ์ 2 ด้าน พร้อมสายคล้องคอสกรีนข้อความและเรซิ่นโลโก้ 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 14
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาคนงานทั่วไป (กองช่าง) ประจำเดือนพ.ย.65 - เม.ย.66 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 15
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาคนงานทั่วไป (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) ประจำเดือนพ.ย.65 - เม.ย.66 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 14
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาคนงานทั่วไป (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) ประจำเดือนพ.ย.65 - เม.ย.66 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 14

หน้า 1 จาก 52

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ศูนย์ดำรงธรรม อบต.ดอนไผ่

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1252
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้2538
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3790
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว7367
mod_vvisit_counterเดือนนี้25530
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว17404
mod_vvisit_counterทั้งหมด3675803

We have: 51 guests online
IP: 34.238.189.240
วันนี้: มี.ค. 27, 2023

 


QR Code
อบต.ดอนไผ่
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โทร 0-3225-5839