คุณภาพชีวิตเลิศล้ำ นำการศึกษา เกษตรก้าวหน้า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เสาร์ 14 ธันวาคม 2019
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ดอนไผ่


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ หมู่ที่ 4 ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ 7999 ราชบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-53-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างครฉีดยุงตามโครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปบรรจุถุง 20 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์นายพาหนะขนส่ง(รถจยย.หมายเลขทะเบียน ขวฉ 804 ราชบุรีและขนม 929 ราชบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามโครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาจัดทำถ้วยรางวัลโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด ดอนไผ่คัพ ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาเครื่องเสียงโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด ดอนไผ่คัพ ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาเต็นท์โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด ดอนไผ่คัพ ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด ดอนไผ่คัพ ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ม.6 ต.ดอนไผ่ อ.ดำเนินฯ จ.ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ 41648006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้ออาหารเสนิม(นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนศพด.ร.ร.บ้านดอนไผ่และศพด.ร.ร.วัดเวฬุวนาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้ออาหารเสนิม(นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนชั้นอ.2-ป.6 ร.ร.บ้านดอนไผ่และนักเรียนชั้น อ.1-ป.6 ร.ร.วัดเวฬุวนาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ ม.1 ต.ดอนไผ่ อ.ดำเนินฯ จ.ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศพด.ร.ร.วัดเวฬุวนาราม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศพด.ร.ร.บ้านดอนไผ่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาคนงานทั่วไป (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาคนงานทั่วไป (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาคนงานทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาคนงานทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาคนงานทั่วไป (กองช่าง) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาคนงานทั่วไป (สำนักปลัด) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาคนงานทั่วไป (สำนักปลัด) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาคนงานทั่วไป (สำนักปลัด) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาคนงานทั่วไป (ยาม สำนักปลัด) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สดเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ต.ค. 62โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการส่งเสริมการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายโครงการส่งเสริมการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการดำเนินโครงการดำเนินส่งเสริมสนับสนุนป้องกันและให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการดินดีน้ำใสพืชปลอดภัยด้วยพลังชุมชน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -

หน้า 1 จาก 22

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

ข้อมูลการดำเนินงาน

หน่วยงานภาครัฐ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แลกเปลี่ยนเงินตราศูนย์ดำรงธรรม อบต.ดอนไผ่

ดาวน์โหลดแนะนำ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
อบต.ดอนไผ่


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โทร 0-3225-5839