คุณภาพชีวิตเลิศล้ำ นำการศึกษา เกษตรก้าวหน้า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พฤหัสบดี 6 สิงหาคม 2020
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ดอนไผ่


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมบ้านที่ประสบวาตภัย บ้านนายชู ศรีคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 4
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมบ้านที่ประสบวาตภัย บ้านนายวิพล แซ่ซิ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 2
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมบ้านที่ประสบวาตภัย บ้านบ้านพเยาว์ เจียมประเสริฐศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 4
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมบ้านที่ประสบวาตภัย บ้านนางละออง แซ่ซิ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 3
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมบ้านที่ประสบวาตภัย บ้านนายวิเชียร ตันติพิริยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 4
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมบ้านที่ประสบวาตภัย บ้านนายภูมิพัฒน์ โพธิ์ดำรงชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 3
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมบ้านที่ประสบวาตภัย บ้านนายจรูญ ก่อมงคลกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 5
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมบ้านที่ประสบวาตภัย บ้านนางสาวจรินทิพย์ ปิ่นประดับ .โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 5
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมบ้านที่ประสบวาตภัย บ้านนางสาวส้มลิ้ม วันเพ็ญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 6
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมบ้านที่ประสบวาตภัย บ้านนายนพดล เซี่ยงกอโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 5
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นเพื่อใช้ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 2
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพ.ศ2563ดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 2
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับโครงการก่อสร้างหอถังสำเร็จรูปแบบแชมเปญ ม.4 ต.ดอนไผ่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 2
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์พิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให่แก่ประชาชนในพื้นที่ต.ดอนไผ่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 2
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนอบต.ดอนไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 2
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาคนงานทั่วไป (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ประจำเดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 2
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาคนงานทั่วไป (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ประจำเดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 1
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาคนงานทั่วไป (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ประจำเดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 7
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาคนงานทั่วไป (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ประจำเดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 4
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาคนงานทั่วไป(สำนักปลัด) ประจำเดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 3
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาคนงานทั่วไป(สำนักปลัด) ประจำเดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 3
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาคนงานทั่วไป(สำนักปลัด) ประจำเดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 2
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาคนงานทั่วไป ยาม (สำนักปลัด) ประจำเดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 3
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาซ่อมปริ้นเตอร์ HP Laser Jet P 1102 และ Canon G2010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 2
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 3
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด ตามโครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงปม.2563 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 1
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (นร.ศพด.ร.ร.บ้านดอนไผ่และนร.ศพด.ร.ร.วัดเวฬุวนาราม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 3
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (นร.ชั้นอ.1-ป.6 ร.ร.วัดเวฬุวนารามและนร.ชั้น อ.2-ป.6 ร.ร.บ้านดอนไผ่)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 3
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 2
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องอุปโภคบริโภคในโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 2

หน้า 1 จาก 28

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

ข้อมูลการดำเนินงาน

หน่วยงานภาครัฐ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แลกเปลี่ยนเงินตรา
สายด่วนนายก

089-5218013


ศูนย์ดำรงธรรม อบต.ดอนไผ่

ดาวน์โหลดแนะนำ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
อบต.ดอนไผ่


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โทร 0-3225-5839