คุณภาพชีวิตเลิศล้ำ นำการศึกษา เกษตรก้าวหน้า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อังคาร 2 มิถุนายน 2020
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ดอนไผ่


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (นร.ศพด.ร.ร.บ้านดอนไผ่และนร.ศพด.ร.ร.วัดเวฬุวนาราม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (นร.ชั้นอ.1-ป.6 ร.ร.วัดเวฬุวนารามและนร.ชั้น อ.2-ป.6 ร.ร.บ้านดอนไผ่)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องอุปโภคบริโภคในโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณืเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-62-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองารศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)2โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีดตามโครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 (เงินอุดหนุนทั่วไป รอบที่ 1)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปบรรจุถุง 20 กก. จำนวน 800 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ 7999 ราชบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ เลขที่ 001530003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างคนฉีดยุงตามโครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาคนงานทั่วไป(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาคนงานทั่วไป(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาคนงานทั่วไป(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาคนงานทั่วไป(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาคนงานทั่วไป(กองช่าง) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาคนงานทั่วไป(สำนักปลัด) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาคนงานทั่วไป(สำนักปลัด) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาคนงานทั่วไป(สำนักปลัด) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาคนงานทั่วไป ยาม (สำนักปลัด) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงานที่จำเป็นเพื่อใช้ในสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 2
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ 7999 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 2
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 2
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับโครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 30 KVA พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ ม.2 ต.ดอนไผ่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 2
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 2
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.1 ม.2 ม.7 ต.ดอนไผ่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 2
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาคนงานทั่วไป (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ประจำเดือนเมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 2
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 2

หน้า 1 จาก 27

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

ข้อมูลการดำเนินงาน

หน่วยงานภาครัฐ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แลกเปลี่ยนเงินตราศูนย์ดำรงธรรม อบต.ดอนไผ่

ดาวน์โหลดแนะนำ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
อบต.ดอนไผ่


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โทร 0-3225-5839