คุณภาพชีวิตเลิศล้ำ นำการศึกษา เกษตรก้าวหน้า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พุธ 20 มกราคม 2021
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ประธานสภาอบต.
นายธนิต  หนูเจริญ
ประธานสภาอบต.ดอนไผ่

รองประธานสภาอบต.
นายมนเทียน  จิตตวัฒนากูล
รองประธานสภาอบต.

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่
สมาชิกสภาอบต.
นายประยูร  มาตรา
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
 
สมาชิกสภาอบต.
นางสุรดี  เอื้อประเสริฐชัย
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาอบต.
นางสาวสุภัตรา  บุญรอด
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3
 
สมาชิกสภาอบต.
นายเมือง  จันทมิตร
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาอบต.
นายสงวน  แซ่ซิ้ม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4
 
สมาชิกสภาอบต.
นายวัฒนา  ชิ้นไพบูลย์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4
สมาชิกสภาอบต.
นายวิบูลย์  ประชาญสิทธิ์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
 
สมาชิกสภาอบต.
นายโสภณ  ช่างเขียน
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาอบต.
- ว่าง -
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6
 
สมาชิกสภาอบต.
นายอำนาจ  พานะมัย
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6
สมาชิกสภาอบต.
นายเลิศชัย  รุ่งนภาลัย
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7
 
สมาชิกสภาอบต.
นายปรีชา  มิ่งมาลัยรักษ์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7   

ข้อมูลการดำเนินงาน

หน่วยงานภาครัฐ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แลกเปลี่ยนเงินตรา
ศูนย์ดำรงธรรม อบต.ดอนไผ่

ดาวน์โหลดแนะนำ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
อบต.ดอนไผ่


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โทร 0-3225-5839