คุณภาพชีวิตเลิศล้ำ นำการศึกษา เกษตรก้าวหน้า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พฤหัสบดี 6 สิงหาคม 2020
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ประธานสภาอบต.
นายธนิต  หนูเจริญ
ประธานสภาอบต.ดอนไผ่

รองประธานสภาอบต.
นายมนเทียน  จิตตวัฒนากูล
รองประธานสภาอบต.

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่
สมาชิกสภาอบต.
นายประยูร  มาตรา
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
 
สมาชิกสภาอบต.
นางสุรดี  เอื้อประเสริฐชัย
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาอบต.
นางสาวสุภัตรา  บุญรอด
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3
 
สมาชิกสภาอบต.
นายเมือง  จันทมิตร
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาอบต.
นายสงวน  แซ่ซิ้ม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4
 
สมาชิกสภาอบต.
นายวัฒนา  ชิ้นไพบูลย์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4
สมาชิกสภาอบต.
นายวิบูลย์  ประชาญสิทธิ์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
 
สมาชิกสภาอบต.
นายโสภณ  ช่างเขียน
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาอบต.
- ว่าง -
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6
 
สมาชิกสภาอบต.
นายอำนาจ  พานะมัย
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6
สมาชิกสภาอบต.
นายเลิศชัย  รุ่งนภาลัย
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7
 
สมาชิกสภาอบต.
นายปรีชา  มิ่งมาลัยรักษ์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7   

ข้อมูลการดำเนินงาน

หน่วยงานภาครัฐ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แลกเปลี่ยนเงินตรา
สายด่วนนายก

089-5218013


ศูนย์ดำรงธรรม อบต.ดอนไผ่

ดาวน์โหลดแนะนำ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
อบต.ดอนไผ่


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โทร 0-3225-5839