คุณภาพชีวิตเลิศล้ำ นำการศึกษา เกษตรก้าวหน้า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พุธ 20 มกราคม 2021
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean

โครงสร้างพื้นฐาน อบต.ดอนไผ่

การคมนาคม การจราจร
     การคมนาคมภายในตำบลและหมู่บ้านทางบกมีถนนสาย 3 สาย
            ถนนสายดอนคลัง - โรงฆ่าสัตว์
            ถนนสายดำเนิน - หลักห้า
            ถนนสายสนามไชย - หลักห้า
          มีถนนสายย่อยแยกตามซอยต่าง ๆ ระหว่างหมู่บ้านอีกหลายสาย


การคมนาคมทางน้ำ
      การคมนาคมทางน้ำสามารถใช้ติดต่อระหว่างตำบล หมู่บ้าน มีลำคลอง สามารถผ่านได้ตลอดทั้งปี เพราะมีน้ำจากแม่น้ำแม่กลองไหลผ่าน ตั้งต้นจากประตูน้ำบางนกแขวกไหลผ่านตำบลศรีสุราษฎร์ ดอนไผ่ ประสาทสิทธิ์ ไปสิ้นสุดที่ประตูน้ำบางยางไหลสู่แม่น้ำท่าจีน นอกจากนี้ยังมีคลองซอยต่างๆที่สำคัญและมีเรือยนต์รับคนโดยสารโดยทั่วไป


การประปา
     มีการประปาหมู่บ้าน จำนวน  10  แห่ง
       หมู่ที่  1 จำนวน  2  แห่ง
       หมู่ที่  2 จำนวน  2  แห่ง
       หมู่ที่  3 จำนวน  2  แห่ง
       หมู่ที่  4 จำนวน  2  แห่ง
       หมู่ที่  5 จำนวน  1  แห่ง
       หมู่ที่  6 จำนวน  1  แห่ง


การโทรคมนาคมและการไฟฟ้า
       ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน โทรศัพท์สาธารณะในหมู่บ้าน


   


ข้อมูลการดำเนินงาน

หน่วยงานภาครัฐ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แลกเปลี่ยนเงินตรา
ศูนย์ดำรงธรรม อบต.ดอนไผ่

ดาวน์โหลดแนะนำ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
อบต.ดอนไผ่


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โทร 0-3225-5839