คุณภาพชีวิตเลิศล้ำ นำการศึกษา เกษตรก้าวหน้า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จันทร์ 8 มีนาคม 2021
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean

สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.ดอนไผ่

การเกษตร
     ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ ประกอบอาชีพทำการเกษตร , ทำสวน ปลูกพืชผัก ผลไม้ , เลี้ยงปลา , เลี้ยงไก่ , ทำสวนมะม่วง , ทำสวนมะนาว , ทำสวนองุ่น สวนฝรั่ง , สวนชมพู่ และสวนอื่นๆ


การอุตสาหกรรม
       ตลาดเอกชน จำนวน   -   แห่ง
       ตลาด จำนวน   -   แห่ง
       ปั้มน้ำมัน จำนวน   -   แห่ง
       โรงสีข้าว จำนวน   -   แห่ง
       โรงงานมะพร้าว จำนวน  1   แห่ง   

ข้อมูลการดำเนินงาน

หน่วยงานภาครัฐ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แลกเปลี่ยนเงินตรา
ศูนย์ดำรงธรรม อบต.ดอนไผ่

ดาวน์โหลดแนะนำ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
อบต.ดอนไผ่


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โทร 0-3225-5839