คุณภาพชีวิตเลิศล้ำ นำการศึกษา เกษตรก้าวหน้า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พุธ 20 มกราคม 2021
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean

สภาพทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่

อาณาเขต
       ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลดอนคลัง
       ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลขุนพิทักษ์
       ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลประสาทสิทธิ์
       ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลศรีสุราษฎร์และท่านัด


ภูมิประเทศ
     มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองดำเนินสะดวกไหลผ่าน และมีลำคลองย่อยอีกหลายสาย มีพื้นที่ประมาณ ๑๕ ตารางกิโลเมตร


จำนวนหมู่บ้าน
     จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่มี ๗ หมู่ ดังนี้
       หมู่ที่  1 บ้านดอนไผ่
       หมู่ที่  2 บ้านตลาดแคะ
       หมู่ที่  3 บ้านแช่ไห
       หมู่ที่  4 บ้านโรงพักเก่า
       หมู่ที่  5 บ้านหลักหก
       หมู่ที่  6 บ้านหลักหก
       หมู่ที่  7 บ้านกิมเชี่ยงกง

ประชากร
     มีประชากรทั้งสิ้น ๔,๕๑๕ คน แยกเป็นชาย ๒,๒๕๔ คน เป็นหญิง ๒,๒๖๐ คน มีจำนวนครัวเรือน ๑,๐๖๖ ครัวเรือน (ข้อมูล ณ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖)   

ข้อมูลการดำเนินงาน

หน่วยงานภาครัฐ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แลกเปลี่ยนเงินตรา
ศูนย์ดำรงธรรม อบต.ดอนไผ่

ดาวน์โหลดแนะนำ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
อบต.ดอนไผ่


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โทร 0-3225-5839