คุณภาพชีวิตเลิศล้ำ นำการศึกษา เกษตรก้าวหน้า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จันทร์ 8 มีนาคม 2021
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean

ประวัติความเป็นมา อบต.ดอนไผ่


     ตำบลดอนไผ่ เดิมชื่อตำบลโคกไผ่ เนื่องจากมีต้นไผ่จำนวนมากเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอดำเนินสะดวก แต่เดิมเป็นสภาตำบล ต่อมากระทรวงมหาดไทย ได้จัดตั้ง อบต.ขึ้นใหม่ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๓๙ จึงทำให้ตำบลดอนไผ่ ยกระดับการปกครองเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ ได้มีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่เรียบร้อยแล้ว โดยคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ๒ คน และเลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบล ๑ คน และมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน ๑๔ คน

   

ข้อมูลการดำเนินงาน

หน่วยงานภาครัฐ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แลกเปลี่ยนเงินตรา
ศูนย์ดำรงธรรม อบต.ดอนไผ่

ดาวน์โหลดแนะนำ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
อบต.ดอนไผ่


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โทร 0-3225-5839