คุณภาพชีวิตเลิศล้ำ นำการศึกษา เกษตรก้าวหน้า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จันทร์ 20 มกราคม 2020
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ2560

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561

                  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.๒๕๖๐  มาตรา  ๑๑  ให้หน่วยงาน ของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

                  องค์การบริหารส่วนตําบลดอนไผ่ ได้จัดทําประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Attachments:
Download this file (DPLR0001.pdf)DPLR0001.pdf[ ]169 Kb
Download this file (ประกาศ.pdf)ประกาศ.pdf[ ]197 Kb

ประกาศ เรื่องเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้

ประกาศ เรื่องเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้

ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะพร้อมชุดรับคำสั่ง ชนิดไร้สายสำหรับควบคุมการเปิดหรือปิดแนวไฟฟ้า หมู่ที่ 1 บริเวณถนนสายกิมเซี่ยงกง (ต่อจากโครงการเดิม) ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

                        องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะพร้อมชุดรับคำสั่ง ชนิดไร้สายสำหรับควบคุมการเปิดหรือปิดแนวไฟฟ้า หมู่ที่ 1 บริเวณถนนสายกิมเซี่ยงกง (ต่อจากโครงการเดิม) ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  ตามข้อบัญญัติ ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560

 

Attachments:
Download this file (1.การเปิดเผยราคากลาง ติดตั้งโคมไฟฟ้า หมู่ 6 พร้อมชุดคำสั่ง.pdf)1.การเปิดเผยราคากลาง ติดตั้งโคมไฟฟ้า หมู่ 6 พร้อมชุดคำสั่ง.pdf[ ]103 Kb
Download this file (1.ปร.5 สรุปผลประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง.pdf)1.ปร.5 สรุปผลประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง.pdf[ ]503 Kb
Download this file (1.แบบแปลน โครงการก่อสร้างโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 1 ใบหน้า.pdf)1.แบบแปลน โครงการก่อสร้างโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 1 ใบหน้า.pdf[ ]2714 Kb
Download this file (2.ปร.4 หน้า 1.pdf)2.ปร.4 หน้า 1.pdf[ ]652 Kb
Download this file (2.รายงานขอซื้อขอจ้าง.pdf)2.รายงานขอซื้อขอจ้าง.pdf[ ]80 Kb
Download this file (2.แบบแปลน โครงการก่อสร้างโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 1 ใบแนบ.pdf)2.แบบแปลน โครงการก่อสร้างโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 1 ใบแนบ.pdf[ ]13799 Kb
Download this file (3.ปร.4 หน้า 2.pdf)3.ปร.4 หน้า 2.pdf[ ]561 Kb
Download this file (3.ประกาศสอบ พร้อม เอกสารแนบท้ายโคมไฟ ชุดคำสั่.pdf)3.ประกาศสอบ พร้อม เอกสารแนบท้ายโคมไฟ ชุดคำสั่.pdf[ ]80 Kb
Download this file (4.ปร.4 หน้า 3.pdf)4.ปร.4 หน้า 3.pdf[ ]610 Kb
Download this file (5.ปร.4 หน้า 4.pdf)5.ปร.4 หน้า 4.pdf[ ]546 Kb
Download this file (5.เอกสาร สอบราคาจ้าง เลขที่ 4 โคมไฟ ชุดคำสั่ง ม.1.pdf)5.เอกสาร สอบราคาจ้าง เลขที่ 4 โคมไฟ ชุดคำสั่ง ม.1.pdf[ ]221 Kb
Download this file (ประกาศรายชื่อผู้ชนะ.pdf)ประกาศรายชื่อผู้ชนะ.pdf[ ]2719 Kb
Download this file (ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน.pdf)ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน.pdf[ ]2816 Kb
Download this file (รายชื่อผู้ยื่นซอง ม.1.pdf)รายชื่อผู้ยื่นซอง ม.1.pdf[ ]2642 Kb
Download this file (รายซื่อผู้ซื้อซอง ม.1.pdf)รายซื่อผู้ซื้อซอง ม.1.pdf[ ]715 Kb

โครงการประชารัฐดอนไผ่รวมพลังตำบลสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการประชารัฐดอนไผ่

บทความ อื่นๆ ...

ข้อมูลการดำเนินงาน

หน่วยงานภาครัฐ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แลกเปลี่ยนเงินตราศูนย์ดำรงธรรม อบต.ดอนไผ่

สำรวจความพึงพอใจ

คุณพึงพอใจ อบต.ดอนไผ่ ด้านใด

ผู้ชมขณะนี้

เรามี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ดาวน์โหลดแนะนำ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
อบต.ดอนไผ่


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โทร 0-3225-5839